Finsura

Addendum Circulaire 2022/C/33 met betrekking tot de tolerantie van gestorte premies in 2021 en 2022.

Deze week werd een addendum aan de Circulaire 2022/C/33 gepubliceerd (29 augustus 2022). Dit addendum bevat verduidelijkingen t.o.v. deze circulaire, voornamelijk met betrekking tot de tolerantie van gestorte premies in 2021 en 2022.

Het addendum bevat verduidelijkingen en de fiscale tolerantie met betrekking tot de over te dragen kosten. Volgende tolerantie wordt verleend: “De pensioeninstellingen en vennootschappen zullen (…) de nodige tijd hebben om de ontbrekende inlichtingen te verzamelen en om het bedrag van de vanaf 2023 verschuldigde premies aan te passen, rekening houdend met de in de loop van de jaren 2021 en 2022 te veel gestorte bedragen.” Finsura bezoekt zoals steeds alle boekhouders van de betreffende klanten voor de goede opvolging. Nog geen klant maar U wenst hier meer info over? Contacteer ons vrijblijvend.