Finsura

Hoe stormschade voorkomen of beperken?

In bepaalde perioden van het jaar komen stormen helaas vaker voor en kunnen ze veel schade aanrichten. Hoe kunt u zich voorbereiden op een storm? En wat moet u doen in geval van schade? In dit artikel geven we u advies over hoe u uw huis kunt voorbereiden en beschermen wanneer er een storm op komst is.

Voor de storm

 • Onderhoud dakgoten, dakranden en afvoeren regelmatig om ervoor te zorgen dat regenwater goed wordt afgevoerd.
 • Zorg ervoor dat uw dak in goede staat is, dat uw dakpannen niet beschadigd zijn en dat de schoorsteen niet gebarsten is.
 • Knip in uw tuin de dode en kwetsbare takken weg die bij een windvlaag kunnen vallen en controleer de stevigheid van uw omheining.
 • Wanneer u zaken buiten plaatst, zorgt u er best voor dat deze bestand zijn tegen wind. Plaats ze onder carports, tuinhuisjes achter schuttingpanelen, …

Wanneer de storm eraan komt

 • Sluit deuren, ramen en dakramen.
 • Zet zoveel mogelijk van uw bezittingen, vooral uw auto, overdekt op een afgesloten plaats of in een garage. Denk ook aan tuinmeubelen, trampolines, parasols en bloembakken, en zo verder.
 • Als u ze niet naar een schuilplaats kunt brengen, bindt u de voorwerpen die door de wind kunnen worden weggeblazen best vast. Denk aan: vuilnisbakken, tuinmeubilair, …
 • Zet de bezittingen in uw kelder of ondergrondse garage zoveel mogelijk omhoog en niet op de grond.
 • Trek de stekker van uw elektrische toestellen (PC, televisie, enz.) uit het stopcontact: stroompieken als gevolg van storm of wind komen vaak voor, en elektronische apparaten zijn daar gevoelig voor.
 • Blijf binnen tijdens een storm of onweer, schuil niet onder een boom, beperk uw bewegingen en bescherm uw dieren.

Na de storm

 • Loop rond in uw woning of tuin om te controleren op schade. Doe dit niet tijdens de storm, maar wanneer de storm is gaan liggen.
 • Controleer ook het dak, soms is het niet meteen duidelijk dat er een dakpan is afgewaaid.

Wat doen als uw huis toch getroffen is door een storm?

 • Bel 112 in geval van verwondingen of dreigend gevaar voor personen.
 • Voor niet-dringende brandbestrijding (als er geen mensenlevens in gevaar zijn), belt u het telefoonnummer 1722 (als het nummer door de autoriteiten is geactiveerd).
 • Neem in geval van schade aan uw woning of bezittingen actie om ergere schade te voorkomen.
 • Maak foto’s van de schade, vooral vóór u begint op te ruimen of te poetsen. Zo kunt u de schade sneller vaststellen en inschatten. Bewaar in elk geval de beschadigde voorwerpen, want een expertise zou nodig kunnen zijn.
 • Stuur een gedetailleerde lijst van de beschadigde voorwerpen, foto’s, aankoop- of garantiefacturen, enzoverder, alsook prijsschattingen van de te herstellen goederen.
 • Bewaar de beschadigde voorwerpen tot de expert komt of de maatschappij ermee instemt dat deze verwijderd mogen worden.

Wat gebeurt er nu? Zodra wij uw claim hebben ontvangen, zorgen wij voor de rest van uw dossier.

 • Een expertise kan nodig zijn. Iemand van ons kantoor zal ter plaatse gaan om uw schadegeval te beoordelen, en in sommige gevallen kan een videobeoordeling worden aangeboden.
 • De schade zal gedetailleerd worden uitgeschreven in een deskundigenrapport dat u gevraagd zal worden te ondertekenen.
 • Op basis van dit verslag zal de verzekeringsmaatschappij haar eventuele tussenkomst bevestigen en overgaan tot de betaling van de schadevergoeding.

NB: het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen.

Stormschade wordt gedekt door uw woningverzekering!

Wat is een storm?

Het is wind:

 • die een topsnelheid van minstens 80 km per uur halen bij het dichtstbijzijnde MRI-station
  of
 • die schade toebrengt aan andere vergelijkbare eigendommen binnen 10 km van het gebouw.

In een storm wordt de schade echter niet altijd veroorzaakt door de wind. U kunt ook te maken krijgen met de volgende schade:

 • schade direct veroorzaakt door blikseminslag of overstroming
 • het ontdooien van de inhoud van uw koelkast en diepvriezer in geval van een stroompiek of na een stroomonderbreking van minstens 12 uur
 • uw gebouw wordt geraakt door een weggewaaid voorwerp.